Chính sách Bảo mật của Mu88.org.in

Mục đích và Phạm vi áp dụng

Chính sách bảo mật này định rõ cách Mu88 thu thập, sử dụng, và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khi sử dụng trang web và các dịch vụ của Mu88 cổng game.

Thông tin cá nhân được thu thập bởi Mu88

Mu88 thu thập một loạt thông tin cá nhân từ người dùng, bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ IP, cookie, lịch sử truy cập và lịch sử giao dịch.

Cách Mu88 sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân

Mu88 sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để cung cấp dịch vụ, liên lạc, gửi thông tin khuyến mãi và tuân thủ pháp luật. Thông tin cá nhân chỉ được chia sẻ với bên thứ ba khi có sự đồng ý hoặc khi cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ.

Biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân

Mu88 sử dụng mã hóa dữ liệu, firewall, và biện pháp bảo mật vật lý để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng.

Quyền của người dùng đối với thông tin cá nhân

Người dùng có quyền truy cập, chỉnh sửa, yêu cầu xóa, hạn chế việc sử dụng, và khiếu nại về việc sử dụng thông tin cá nhân của họ.

Cách truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân

Người dùng có thể truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của họ trên trang web của Mu88 cổng game.

Hủy tài khoản

Người dùng có thể hủy tài khoản của mình trên trang web của Mu88 cổng game, với hiệu lực xóa thông tin cá nhân khỏi hệ thống của Mu88.

Liên hệ

Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về bảo mật thông tin, vui lòng liên hệ với Mu88 theo thông tin được cung cấp trên trang web.

thông tin

Giới Thiệu Cổng Game Mu88

Điều Khoản & Điều Kiện